natpis-social   facebook-n    lin-n    yt-n

 

Montažne hale se izrađuju za proizvodne, magacinske, kancelarijske i druge potrebe.

Mogu biti obložene sendvič panelima ili trapeznim limovima u zavisnosti od potreba investitora.

Dispoziciono rešenje hale

Hala - zgrada formirana od jednog ili više brodova.

Brod - parcijalni deo hale formiran nizom parova paralelnih stubova.

Polje - deo broda ograničen sa naspramnim parovima stubova.

Glavne konstruktivne celine nosećeg sistema jednobrodne hale su:

Krovna konstrukcija (glavni vezači, rožnjače, podvlake, rogovi i zatege)

Glavni stubovi hale sa sistemom za ankerisanje.

Konstrukcija obimnih i eventualno pregradnih zidova (fasadne rigle i stubovi)

Spregovi (krovni, vertikalni, za bočne udare, za kočenje)

Dopunski elementi (platforme, stepeništa, svetlarnici, ventilacije i sl.).

inox-norm90

crna-norm90

kovano-norm90

burad-norm90

montazne-norm90

neutrale-norm90

mehanika-norm90

slivnici-norm90