natpis-social   facebook-n    lin-n    yt-n

 

Slivnici i kanali za odvod otpadnih voda

Koriste se uglavnoj u prehrambenoj i hemiskoj industriji. Izrađuju se od inox lima kvaliteta

Č4580 (AISI 304) ili Č4573 (AISI316).

Izrađuju se u različitim širinama i dubinama zavisno od količine vode koju treba da prihvate i mogu imati neograničenu dužinu. Postoji nekoliko tipova pokrivne rešetke. Rešetka saćastog oblika izrađena od flaha služi za prelaz pešaka i prevoz lakših tereta, dok rešetke od pločevina služe za teški saobraćaj.

Kanali imaju integrisan odlivni pad od 0,5-1%.

Slivnici imaju korpu za sakupljanje krupnog otpada i rešetku na odlivnoj cevi koja sprečava prolaz krupnog otpada u kanalizaciju.

Naši slivnici i kanali se nalaze u prehrambenim i hemiskim proizvodnim pogonima:

Coca Cola HBC Zemun

Industrija mesa Neoplanta

Rauch Serbia

Marbo product

Kristal so

Monbat

inox-norm90

crna-norm90

kovano-norm90

burad-norm90

montazne-norm90

neutrale-norm90

mehanika-norm90

slivnici-norm90